Dnes je Štvrtok 28. Októbra 2021


(c) 2005 by Martin Lazík
 

    Grand Prix Tyrnavia 2005


Cez víkend (9.-10.4.2005) sa konala súťa� Grand Prix Tyrnavia. I�lo o dosť veľkú akciu, ktorá by iste lep�ie vyznela, keby bolo trochu menej kategórií a tým pádom aj menej napnutý časový harmonogram, ktorý bol na konci súťa�e posunutý a� o dve a pol hodiny.

Z ná�ho klubu sme mali zastúpenie takmer vo v�etkých kategóríách.

V sobotu tancoval Filip Németh � Oľga Gabrielová v kategórii B - latinsko-americké tance. Ako jediný slovenský pár postúpili do finále a tam skončili na 6.nieste.Je to sľubná �tartovacia pozícia pred budúco-tý�dňovými Majstrovstvami SR. Zatancovali si aj IDSF OPEN v latine a porazili tam niekoľko párov z ktg. A.

V nedeľu sme mali zástupcov vo viacerých tanečných triedach. V ktg. hlavná neregistrovaní tancoval Milan Hajas � Gabriela Stanková zatancovali o poznanie lep�ie, ako naposledy, ale stačilo to len na semifinále. Vo finále boli 4 zahraničné páry. 
Milan Duchoň � Vladislava Stanková si po dlh�om čase zase ��liapli� na parket. Bolo to poznať trochu aj na ich výkone, ktorý bol príli� opatrný a tak vo svojej kategórii Junior 2 D skončili v latinsko-amerických tancoch na 6.mieste a v �tandardných tancoch na 7.mieste, i keď majú aj na lep�ie umiestnenia.

Filip Németh � Oľga Gabrielová si zatancoval o prvý krát ktg. A � �tandardné tance a postúpi a� do semifinále, kde skončil na 9.nieste tesne za pármi, ktoré sa blí�ia k M- kategórii.

Vyvrcholením podujatia bola kvalitne obsadená IDSF súťa� v �tandarde. Nastúpilo 36 párov. Mali sme dvoch zástupcov. Filip Németh � Oľga Gabrielová si otestoval �veľké� tancovanie a bolo z toho vynikajúce 27.miesto, keď porazil aj páry, ktoré skončili na A-čku pred ním. V rámci prípravy na Majstrovstvá SR v �tandardných tancoch tancoval túto súťa� aj Martin Lazík � Stanislava Vyskupová. Je príjemné sledovať nárast výkonnosti pred MSR, preto�e svojim 9.miestom sa jednoznačne zaradili ku slovenskej tanečnej �pičke. Treba spomenúť, �e pred ním skončil zo slovákov len Juro �imko s partnerkou. (6.miesto) a o kolo za ním skončili napríklad Novák s partnerkou a súrodenci Surovcoví. Musím spomenúť �smolu� Petra Knesla � Vladimíry Matou�kovej (TK Orel Telnice-ČR), ktorým o jedno miesto u�lo finále � skončili siedmy.

Osobne sa mi súťa� páčila, lebo pri�li veľmi dobré zahraničné páry z Litvy, Rakúska, Ukrajiny, Bulharska a Česka. MB


O nás Tanečný šport Články Páry Vystúpenia Odkazy Tréneri Kontakt Fotogaléria