Dnes je Sobota 4. Decembra 2021


(c) 2005 by Martin Lazík
 

    Krátkodobá príprava na súťaž


V minulom čísle som sa venoval dlhodobej príprave na súťaže. V tomto článku si povieme o krátkodobej príprave.

Je to obdobie, ktoré je v časovom horizonte menej ako 1 mesiac pred dominantnou súťažou. Je ideálne ak máme možnosť v tomto období absolvovať aspoň jednu ďalšiu súťaž, ktorá slúži ako posledné ladenie formy. Z hľadiska trénerského je nutné sledovať vývoj tanečného výkonu u konkurencie, odhaľovať jej silné i slabé stránky a na základe toho ďalej rozvíjať prípravu. Opäť zdôrazňujem úlohu motivačnú, ktorá je hlavne u mladých tanečníkov úmerná ich výslednému tanečnému výkonu.

Z hľadiska fyzickej prípravy je nutné stále zvyšovať záťaž a tesne pred súťažou (2 až 3 dni) dosiahnuť maximum záťaže. Dosiahneme to pravidelným absolvovaním CP, počas ktorých postupne zvyšujeme dĺžku tancov ako aj počet kôl. Zostávajúci čas do súťaže vyhradiť len relaxačným a uvoľňovacím cvičeniam. Posledný deň pred súťažou odporúčam úplne vypustiť akýkoľvek tanec.

Z pohľadu technickej vyspelosti posledné týždne pred vrcholovou súťažou prechádzame od globálnych problémov k detailnejším, až v poslednom týždni sa venujeme len celkovému prechádzaniu tancov, pričom pripravujeme páry na schopnosť koncentrácie na jednotlivé úlohy počas jedného tanca (orientácia, postavenie, rytmika, dynamika, a pod.).


Vychádzajúc zo znalosti pováh jednotlivých tanečníkov sa musí odvíjať i psychické príprava. Počas mojej relatívne krátkej trénerskej kariéry som sa stretol z množstvom typov, ale to najhlavnejšie delenia je možné z hľadiska porovnania výkonu pred a na súťaži. Sú tzv. ”súťažné” typy (podajú oveľa lepší výkon na súťaži ako na tréningu) a typy ”nesúťažné” (keď vidím ich výkony prichádzam do mdlôb, čo som to s nimi natrénoval). Som si vedomý roho, že nie je v ich silách (a asi ani v našich - tu Vás chcem vyzvať k diskusii) toto zaradenie zmeniť. Tí prví Vás len milo prekvapia a u tých druhých musíte dosiahnuť na tréningu výkon, ktorý je nad úrovňou, aby na súťaži tancoval svoj štandard. Avšak najhlavnejším predpokladom úspechu je radosť z tanca a pohybu. Ďalším formám psychickej prípravy, bez snahy o úplnosť, som sa venoval v predchádzajúcich článkoch.


Nezanedbateľná časť krátkodobej prípravy je (volajme ju napríklad) doplnková príprava. Ide tu o vonkajší vzhľad, oblečenie, kvalitu topánok, znalosť časového rozvrhu (čo vďaka organizátorom často nie je možné), veľkosť sály a jej usporiadanie, nevyhnutné technické prostriedky, občerstvenie, podpora obecenstva a pod. Tieto všetky maličkosti tanečné páry buď udržia v pohode, alebo pekne napália.

Na koniec mi neostáva nič iné ako Vám zapriať veľa úspechov v tanečnej i trénerskej práci a požiadať Vás ako už niekoľkokrát: Nedržte si svoje vedomosti pod ”pokličkou”, podeľte sa s nimi, lebo len tak môžeme pomôcť tancu v tak malej zemi ako je Slovensko.S pozdravom


Milan Bačiak


O nás Tanečný šport Články Páry Vystúpenia Odkazy Tréneri Kontakt Fotogaléria